Wat is een BKR registratie?

In eerste instantie is een registratie bij het BKR (meestal) positief. De bank of kredietverstrekker registreert uw lening of krediet en dit laat zien dat u keurig in de pas loopt met uw betalingen (en uw verplichtingen).

Pas wanneer u meermaals in verzuim bent of een (te) grote betalingsachterstand hebt opgebouwd, zal de bank of kredietverstrekker overgaan tot het negatief aanmerken van de registratie.
In het geval van bijzonderheden (meestal een achterstand), dan wordt de lening voorzien van een code. De (bekende) codes zijn:

Achterstandscode (code A)

De achterstandscode A wordt geregistreerd als er een betalingsachterstand is die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Doorgaans wordt deze code na 2 of 3 maanden gemeld.Herstelcode (code H)

De herstelcode H wordt geregistreerd, wanneer er een achterstand is geweest op de betaling van een lening of krediet, maar deze inmiddels volledig is ingelopen. 

Wanneer de achterstand gelijktijdig met het afbetalen van gehele lening of krediet wordt ingelopen, wordt er geen herstelcode geregistreerd. Er wordt dan enkel een einddatum op de registratie gemeld. Hiermee is dan ook de achterstand ingelopen.Toevoeging code 1

Wanneer een regeling wordt getroffen voor het terugbetalen of inlopen op de achterstand, wordt toevoeging code 1 gemeld. 

Toevoeging code 2

Wanneer de bank of kredietverstrekker het gehele verschuldigde bedrag van de lening of krediet opeist, wordt toevoeging code 2 gemeld. In veel gevallen draagt men het dossier over aan een incassobureau.

Toevoeging code 3

Wanneer er een code 3 wordt opgevoerd, dan kan dit 2 verschillende betekenissen hebben:

  1. Afboeking: de bank of kredietverstrekker verwacht dat de vordering niet meer te innen is. Naast code 3 wordt er geen einddatum gemeld.  De bank of kredietverstrekker laat de vordering (voorlopig) rusten.
  2. Kwijtschelding: de bank of kredietverstrekker is overeengekomen dat een deel van de vordering wordt voldaan en dat het restant wordt kwijtgescholden (tegen finale kwijting). De bank of kredietverstrekker meldt dan code 3 mét een einddatum.

Toevoeging code 4

Wanneer u niet bereikbaar bent voor uw bank of kredietverstrekker en er dus geen contact meer gelegd kan worden, wordt code 4 gemeld. Dit gebeurt doorgaans pas na lange tijd van onbereikbaarheid of wanneer u permanent onvindbaar bent.